Du er her

Skogsfugltaksering resultater

Skogsfugltaksering resultater

Resultater fra skogsfugltakseringen.

Resultatene for 2018 viser en nedgang i bestanden, spesielt i antall kyllinger pr høne. Utfra resultatene anslår vi bestanden å være moderat til lav for vårt område. Det er imidlertid  mange linjer som har forblitt utaksert i mangel på taksører. Vi vil forsøke å utdanne flere taksører gjennom vinteren, og håper på bedre dekning neste år. Hvorvidt det vil påvirke resultatet er for tidlig å si. 

Vi ønsker alle jegere skitt jakt og minner om at vi trenger både høner og haner til neste år. God forvalting er derfor å prikke seg inn på årskyllingene, skyte jegermessig og heller nyte syne av gammeltiuren eller røya når den bakser opp av lyngen

Skitt jakt!

Se resultatene under. Fra og med 2015 ble estimatet for storfugl og orrfulg slått sammen. Derfor er det ulike data for ulike perioder.