Du er her

Pressemelding: Stangeskovene etablerer nytt byggevareutsalg på Skarnes

 

Stangeskovene etablerer nytt byggevareutsalg på Skarnes

Stangeskovene utvider sin handelsvirksomhet i søndre del av Innlandet gjennom et nytt byggevareutsalg på Skarnes.

-Det skjer en betydelig utvikling langs aksen Gardermoen – Kongsvinger. Med våre utsalg på Kløfta, Årnes og Skarnes er vi gunstig lokalisert i dette området, og godt rustet for effektive leveranser og høy service til våre kunder, sier adm. direktør i Stangeskovene AS, Erik Toverud.

Det nye byggevareutsalget organiseres som en avdeling under Stangeskovene Årnes AS.

-Vi etablerer oss i den tidligere Gartnerhallen Skarnes, som vi overtar 1. januar, forteller Ole Knai, daglig leder for Stangeskovene Årnes. Vi skal gjøre noen tilpasninger først, men vi vil søke etter nye medarbeidere til avdelingen i løpet av kort tid, opplyser han. I første omgang skal vi ansette fire personer, og får øke etter hvert, forteller Knai.

- Mange av dagens kunder har oppdrag i dette området, og vi ser at markedet Skarnes er i vekst. Gardermoen-effekten brer seg østover, selv om koronaen midlertidig påvirker dette negativt. Skarnes er også nære produksjonsenhetene våre, og en del av det vi ser som vårt markedsområde. Videre er vi sikre at en ny E16-trase vil gi ytterligere interesse for Skarnes og Sør-Odal, uavhengig av hvilken korridor som blir valgt. Inntrykket vårt er at det i dag er noe handelslekkasje mot både Kongsvinger og Romerike. Vi mener at det er marked for to byggevarehus Skarnes, og at vår etablering kan være med å bidra til mer lokal handel også for eksisterende aktører, sier Knai.

Stangeskovene-konsernets virksomhet omfatter skog- og eiendomsforvaltning, sagbruks- og høvleridrift samt salg av trelast og byggevarer, som til sammen representerer en omsetning på 1 milliard kroner. Virksomheten er hovedsakelig lokalisert i Viken og søndre del av Innlandet fylker (tidligere Akershus, Østfold og søndre del av Hedmark), og har 210 ansatte.

 

For nærmere informasjon, kontakt:

Erik Toverud, adm. direktør i Stangeskovene AS

Tlf. 982 46 707, Epost: erik.toverud@stangeskovene.no

Ole Knai, daglig leder i Stangeskovene Årnes AS,

Tlf. 91375969, Epost: ole.knai@stangeskovene.no

Pressemelding: Stangeskovene etablerer nytt byggevareutsalg på Skarnes