Du er her

Kongeveien Skole

Kongeveien skole ligger i Halden kommune i Østfold, og er en barneskole for eleverer fra 1.- 7. trinn. Skolen er dimensjonert for 600 elever og åpner i slutten av oktober 2018. Skolen er bygd i massivtre.I tillegg er det brukt spiler i både vegg og takÅ oppholde seg i hus med synlige treoverflater gir en følelse av komfortDette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også evnen en trekonstruksjon har til å jevne ut døgnvariasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur. Dette gir en gevinst i forhold til energi og innemiljø.

Arkitektfirmaet SG Arkitekter har gjort en grundig planleggingsjobb. Alle rom har vinduer slik at forbipasserende har fullt innsyn i rommet. Dette for at det ikke skal foregå skjult mobbing. Skolen har også universell utforming, blant annet god tilrettelegging for funksjonshemmede.

Bildet over viser spiler brukt på innevegger. Alt produsert og levert av Stangeskovene Bjørnstad Bruk i Tistedal.

Skolen er delt inn i forskjellige områder for årstrinnene. Man har gått mer bort fra den gamle tanken om skoleklasser og mer sett årstrinnene som en helhetHvert trinn har tre klasserom og to store grupperom som enkelt kan gjøres om ved behov.  I tillegg kommer egen inngang, tre mindre grupperom og egne toaletter for hvert trinn. Midt i bygget er det et fellesareal med skolebibliotek og elevkantine.

Bildet over er fra et av klasserommene på den nye skolen. Hele kroppsbygningen består av massivtreelementer.

Det er AF Østfold v/prosjektleder Geir Johansen og driftsleder Pål Atle Johansen er ansvarlige byggeledere. Det har vært tett dialog mellom utbygger, entrepenør og leverandør under hele byggeprossessen, for å komme fram til de beste løsningene.

  

På veggene utvendig har Stangeskovene Bjørnstad Bruk levert  21x145 Dobbeltfals m/3" spor 60 gr. (se bildet over).  Denne er produsert i malmfuru, og etterbehandlet med jernvitrol.Jernvitrolbehandlingen får kledningen til å gråne, slik den natulig ville gjort over tid. Malmfuru er en betegnelse på furu som ved alder og sein (tett) vekst har oppnådd stor malmandel (andel kjerneved).

Kongeveien skole er altså bygget med mye treverk både utvendig og innvendig. Dette er meget hensiktsmessig da tre er en fornybar ressurs og et godt miljøalternativ. Bruk av tre kan være et viktig bidrag når Norge skal innfri sine forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler om redusert CO2-utslipp. 

Publisert 12.10.18

Tekst og Foto: Line Kasbo

Kilder: Fokus på tre

 

Kongeveien Skole