Du er her

Skogsfugltaksering resultater

Skogsfugltaksering resultater

Resultater fra skogsfugltakseringen.

Resultatene for 2017 viser som i 2016, en god produksjon av kyllinger. Vi har imidlertid en noe lavere tetthet av stamfugl som gjør at tettheten faller fra 18,4 skogsfugl pr kvadratkilometer til 14,5 per kvadratkilometer. Dette samsvarer med antagelser og tilbakemeldinger fra de som har vært ute. Det er imidlertid gode tall sammenlignet med 2015 hvor det både var lite stamfugl og små kull. 

Vi ønsker alle jegere skitt jakt og minner om at vi trenger både høner og haner til neste år. God forvalting er derfor å prikke seg inn på årskyllingene, skyte jegermessig og heller nyte syne av gammeltiuren eller røya når den bakser opp av lyngen

Skitt jakt!

Se resultatene under. Fra og med 2015 ble estimatet for storfugl og orrfulg slått sammen. Derfor er det ulike data for ulike perioder.