Du er her

Stangeskovene Handel

Stangeskovene Handel ble etablert i år 2000 som en innkjøpsorganisasjon for våre hel- og deleide byggevare- og trelastutsalg. Byggevaregruppen består i dag av fem heleide aksjeselskaper og to deleide avdelinger med en samlet omsetning på ca. 500 mill. kroner.

Med virkning fra 1/1-17 foretar Stangeskovene AS en endring i selskapsstrukturen. Avdelingene Stangeskovene Tistedal, Stangeskovene Årnes og Stangeskovene Fetsund blir heleide aksjeselskaper, organisert sammen med de øvrige byggevareutsalgene i holdingselskapet Stangeskovene Handel AS. Tilsvarende samles industrien i holdingselskapet Stangeskovene Industri AS. De to holdingselskapene legges direkte under Stangeskovene AS.

Avdelingen ledes i dag av markedssjef i Stangeskovene AS byggevaregruppe, Finn Thore Amundsen.

For å se vårt organisasjonskart klikk her

Stangeskovene Handel